logo FJKM

Takelaka Vaovao Web TV
 • Ambatonakanga
 • Fifohazana
 • S.L.K
 • S.T.K
 • SAMPATI
 • Sekoly Alahady
 • Synodam-paritany
 • Voka-dehiben’ny fiangonana : Alahady 07 septambra 2014

  ALAHADY, FAHA-07 SEPTAMBRA 2014 VOKA-DEHIBEN’ NY FIANGONANA  « Ary ny ampahafolon’ny vokatra rehetra ao amin’ny tany, na avy amin’ny tanimbary, na avy amin’ny saha, dia an’i Jehovah; masina ho an’i Jehovah izany. » (Levitikosy 27:30)   Tonga indray, ry hava-malala rehetra ao amin’ny Tompo, ny Alahadin’ny voalohan’ny volana Septambra, natokantsika fiangonana hanatanterahana ny Voka-dehiben’ny Fiangonana, isan-taona. Efa […]

  Litorjia ny alahady 24 aogositra 2014 : Alahadin’ny Sampan’asa fampandrosoana FJKM

  litorjia-24-08-2014 HAFATRA AVY AMIN’NY SAF FJKM  Ry Havana, Isaorana mandrakariva ny Tompo noho ny fitantanany ny Fiangonany. Ny Synoda Lehibe faha-II, ny 1970 tao Antananarivo no nandinihan’ny FJKM ny hirosoana bebe kokoa amin’ny fampandrosoana. Teny faneva tamin’izany ny hoe “Miara-miasa amin’i Kristy” (Rom.8: 28), ka nandraisana fanapahan-kevitra toy izao: “MIARA-MIASA AMIN’I KRISTY AMIN’NY FAMPANDROSOANA NY […]

  Tournoi 15è SLK SPIA

  Mitohy ny Asabotsy 30 Aogositra 2014 ho avy izao ny fifaninanana tafiditra amin’ny fankalazana ny faha-15 taona SLK SPIA. Mandray anjara amin’izany isika eto amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga. Lalao 3 amin’ny 5 no efa natrehana ary nandresy hatrany isika. Manentana antsika mpianakavin’ny finoana amin’ny fanohanana ny solontenantsika amin’izany, na fanotronana na fanohanana amin’ny lafiny hafa […]

  Litorjia 17 aogositra 2014 : Alahadin’ny Aumônerie F.J.K.M.

  litorjia-17-08-2014 HAFATRA PASTORALY SY FISAORANA  Fifaliana ho anay tompon’andraikitra ato amin’ny “ASAN’NY AUMONERIE FJKM” ny manolotra ny fisaorana feno ho anareo vahoakan’Andriamanitra, na ny manatrika etoana, na tsy afaka kanefa mahatsiaro anay amin’izao Alahadin’ny Aumonerie izao. Isaorana anie Andriamanitra Raintsika noho ny fampiraisany antsika ao amin’i Kristy Jesoa Lohan’ny Fiangonana! Ny Komity Lehiben’ny Asan’ny Aumônerie, […]

  Mofon’aina 13 aogositra 2014 : IIMpanj. 4 :1-7

  1 [Ny nampitomboan'i Elisa ny diloilon'ilay vehivavy maty vady] Ary nisy vehivavy anankiray, vadin’ny zanaky ny mpaminany, nitaraina tamin’i Elisa hoe: Maty ny vadiko mpanomponao; ary ianao mahalala fa natahotra an’i Jehovah ny mpanomponao; nefa tonga ny tompo-trosa haka ny zanako mirahalahy ho andevony 2 Dia hoy Elisa taminy: Inona ary no hataoko ho anao? […]

  Fotoanan’ny lasy ny volana Aogositra

  561365_10150991329979471_448177112_n

  Volana Aogositra, ho an’ireo mbola mifanerasera amin’ny dabilion-dakilasy dia mahafantatra tsara fa fotoanan’ny fialan-tsasatra izany. Fotoanan’ny fipetrapetrahana hoy ny sasany, fotoanan’ny fakana aina, fotoanan’ny famonjena moron-dranomasina hoy ny hafa. Fotoanan’ny fiovana asa atao kosa hoy ny skoto, na an’ala na an-tampon-kavoana, na amoron-dranomasina. Rehefa volana Aogositra toy izao ny skoto no manokana herinandro iray hanatanterahana […]

  Mofon’aina mandritry ny volana Aogositra 2014

  “Tsy  mofo ihany no hiveloman’ny olona fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra.” (Mat.4:4)   01/08 Mar.7:24-30 02/08 Rom.10:1-13 03/08 Sal.116:12-19 04/08 Lio.2:25-35 05/08 Mar.10:46-52 06/08 Nom.21:4-9 07/08 Mpits.6:13-16 08/08 IKor.11:23-26 09/08 Jao.9:35-41 10/08 Isa.61: 10-11; Jao.12: 20-33; Efe.6: 10-20 11/08 Job.42: 7-10 12/08 Jao.12: 20-33 13/08 II Mpa.4: 1-7 14/08 Efe.6: 10-20 15/08 […]

  Litorjia alahady 10 Aogositra 2014 : Alahadin’ny K.F.T.M.

  « MANDRAY NY FAMONJENA NY MINO » litorjia-10-08-2014 HAFATRY NY KOMITIN’NY FANORENANA TSANGAMBATO MARITIORA ( K.F.T.M.) Ry havana,   Ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo ! “Fa Izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra; dia izay mino ny anarany.” (Jao.1: 12) Izany teny izany […]

  Mpitandrina : +261 (0)20 22 20 50 -- +261 (0)32 07 611 15 -- +261 (0)33 02 240 50
  Fandraharahana : +261 (0)20 22 222 75