Ezaka Ambohimanjaka

ScreenHunter_001

 J-75 jours 12 minutes 7 secondes

dia migadona ny fotoan-dehibe ho Fanokanana ny Fiangonana FJKM Ambohimanjaka ! Ezaka notanterahan’ny mpanakavin’ny Finoana eto amin’ny Fiangonana FJKM Tranovato Ambatonakanga.…

Ireo Vaovao sy Antso maika

Vaovao voaray ny Alatsinainy 30/05/2016

Niditra Hopitaly ao amin’ny Mpitsabo Mikambana Tsiadana i Rtoa Vololona RANDRIARIMALALA.
Fotoana Famangiana: rahampitso Talata 31/05/16, amin’ny 12 ora no fotoana eny an-toerana. Koa entanina isika rehetra izay mahita izao antso izao mba …

Hafatra Pentekosta 2016

HAFATRA PENTEKOSTA 2016

Henoy indray maka indray ny Fanahy.

Araraoty ny Pentekosta mba hifampaherezantsika. Mbola mibahana eto amin’ny firenentsika ny tsi-finoana, tsy fihainoana ny fahamarinana dia ny fahamarinan’Andriamanitra na dia misy aza ny Fiangonana manambara izany amin’ny fomba maro samihafa. …

Antsa Pentekosta 2016

ScreenHunter_007Antsa Pentekosta hiarahana @ Sampana Sekoly Alahady/ Rantsana Tambatra, ao anatin’ny fankalazana ny faha-20 taona niorenany. Manantena ny fanotronantsika rehetra, entano ny havana aman-tsakaiza.
Ho feno ny Fanahy Masina anie isika rehetra!…

Fitsangatsanganan’ny Fiangonana

« Koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin’i Kristy » Romana 12:5

IMG_0315Araka ny tapaka tamin’ny fivorian’ny mpandray ny fanasan’ny Tompo ny 27 Febroary 2016 dia hotanterahana ny fitsangatsanganan’ny Fiangonana amin’ity taona ity.

Toy izao ny andinindininy …

« Ireo hevi-diso mamandrika ny tanora »

Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa tontosa soa aman-tsra ny famelabelaran-kevitra mahakasika « ireo hevi-diso mamandrika ny tanora », isaorana ianareo rehetra izay namaly ny antso, ianareo izay nitrotro am-bavaka, ireo niara-niasa rehetra nahatontosana izany. Andriamanitra Tompon’ny asa hamaly fitia anareo tsirairay avy.

Voninahitra …