FAMANGIANA MARARY

Miarahaba antsika amin’ny anaran’ny Tompo,
Hanatanteraka famangiana marary (ao amin’ny Girard et Robic, p. 309) isika rahampitso Alakamisy 18 Janoary:
– Ny Marary: Mme Domoina vadin’Atoa Heriniaina (Mpiandry sady Mpikambana STK)
-Fotoana: @ 12 ora sy sasany eny an-toerana
Manentana

Ezaka Famitana ny Akany Fanampiny

« Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian’ny fony avy, tsy amin’ny alahelo, na amin’ny faneriterena; fa ny mpanome amin’ny fifaliana no tian’Andriamanitra. » IIKor.9, 7

Famangiana Fahoriana

Ilazana tsika mpianakavin’ny Finoana fa hanatanteraka famangiana amin’ny fahoriana ny Fiangonana rahampitso Alakamisy 08 JONA
– Ny nodimandry: Itpkl RANDRIAMBELOMANANA Modeste (anadahin-dRamatoa RAHARIMANANA Lucille, Mpandray, Mikambana VFL)
-Fotoana amin’ny famangiana: eto am-piangonana, amin’ny 2 ora tolakandro, handeha ho eny Amboaroy …