logo FJKM

Takelaka Vaovao Web TV
 • Ambatonakanga
 • Fifohazana
 • S.T.K
 • Sekoly Alahady
 • Viens mon Sauveur !

  Antsa Paska 2014 Orimbato

  Ainsi  intitulé, le Concert de PÂQUES  que la Chorale Orimbato va présenter dans l’après-midi du Dimanche de Pâques sera une  interpellation au Seigneur pour  apporter son secours dans la lutte que  nous affrontons dans notre vie quotidienne et surtout pour le salut de notre âme en fin de notre parcours sur terre. Une  invitation  lancée […]

  Antsa Paska : Ry Mpamonjiko avia!

  Antsa Paska 2014 Orimbato

  Ry Mpamonjiko avia! , Viens mon Sauveur ! Izany no lohatenin’ny ANTSA PASKA izay aotolotry ny ORIMBATO  amin’ny  tolakandron’ny Alahady Paska izao. Fiantsoana ny Tompo mba  hamonjy amin’ny fiatrehana ny adim-piainana  kanefa indrindra koa ny famonjena ny fanahy raha ho tapitra ny fivahinianantsika olombelona  ety ambonin’ny tany Fanasana izay iantsoan’ny ORIMBATO ireo rehetra te ho […]

  Web TV : Ndeha hiara-hiombona am-bavaka

  Web TV FJKM Ambatonakanga ao amin'ny facebook

  Na aiza na aiza no misy anao ankehitriny, na eto Madagasikara na ampitan-dranomasina, dia afaka hiombona am-bavaka isika. Araka ny natolotra ny Alahady 23 Martsa 2014 dia efa afaka hanarahana mivantana ireo fotoan-dehibe sy hetsika maro samihafa  ampitain’ny Fitandremana Ambatonakanga amin’ny internet ity tranonkala ity. Nohamoraina indrindra ny fomba hahafahanao mandray anjara amin’ny fotoam-pivavahana ka […]

  Antsam-panahy Paska

  Antsa Paska 2014 Orimbato

  « …..Tsy misy Mpamonjy afa-tsy Izaho » Hosea 13:4d Antsam-panahy  PASKA atolotry ny antoko Mpihira ORIMBATO ny Alahady 20 Aprily 2014 izao manomboka amin’ny 4ora tolakandro ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga.    

  Fivoriambe voalohany SPIA 19

   » Fa ny fanantenana no namonjena ny mino » Romana 8:24 FIANGONAN’I JESOA KRIST ETO MADAGASIKARA SYNODAMPARITANY IARIVO AVARADRANO (SPIA 19) dia faly : Manasa antsika vahoakan’Andriamanitra rehetra am-pitiavana mba hiara-hiombona amin’ny fanompoampivavahana fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra. Izany dia ho tanterahina ny Asabotsy 03 Mey 2014 amin’ny 9ora sy sasany maraina eto amin’ny FJKM TRANOVATO AMBATONAKANGA. […]

  Herinandro Masina

  Alatsinainy 14 Aprily – Zoma 18 Aprily 2014, manomboka amin’ny 6 ora sy fahefany hariva Ho avy tsy ho ela sahady ry havana, ny fiatrehantsika ny Herinandro Masina mialoha ny Paska. Koa dieny izao, dia manentana antsika tsirairay handamina ny fotoanantsika hanana fahafahana hamonjy izany. Ho an’ny Sampana velona rehetra sy ny Fikambanana dia araka […]

  HETSIKA JKM 2014

  LogoJKM

  ENTANINA NY KATEKOMENA REHETRA HANATRIKA NY FIHAONAMBE IZAY HATAO NY ALAKAMISY 24 APRILY2014 AO AMIN’NY FJKM FARAVOHITRA AVARATRA. EO AMIN’NY SOLOPRIX NY FIARA FITATERANA (SUBURBAINE). AOKA ISIKA HITONDRA BAIBOLY, FIHIRANA, RAKITRA. HISY TAHIRIN-KEVITRA HAMIDY AO, KA SAMIA ISIKA HIOMANA AMIN’IZANY.

  Fiarahabana

  Faly miarahaba an-tsika mpianakavin’ny finoana izahay mpikambana ao amin’ny antoko mpihira AFATRA . Sehatra hifaneraserana tsara tokoa itony site itony. Vao tafiditra vao haingana foana izahay ary tsy ho ela dia ho tonga eto indray hampahalala antsika ny zava-kinendrin’ny antokompihira sy ny mety azo atao ho fitaizam-panahy ho an’ny mpianakavin’ny finoana . Misaotra an’Andriamanitra noho […]

  Mpitandrina : +261 (0)20 22 20 50 -- +261 (0)32 07 611 15 -- +261 (0)33 02 240 50
  Fandraharahana : +261 (0)20 22 222 75