Iray volan’ny Sampana Sekoly Alahady

IITim.3: 14-17
« Fa ianao kosa dia mahareta amin’izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany; fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny Soratra Masina, izay mampahahendry anao ho amin’ny famonjena amin’ny finoana

Fifaninanana Hira Faneva ny faha-150 taona

affiche-hira-faneva

Ny Komitin’ny faha-150 taona naha fiangonan’ny Maritiora voalohany ny FJKM Tranovato Ambatonakanga, dia mampanao fifaninanana Hira Faneva hanamarihana izany taon-jobily izany, ka toy izao ny andinindininy:

  • Lohahevitra: « Ianareo no fanasin’ny tany » Mat.5,13a
  • Fiteny: Malagasy ranoray
  • Gadona: mientana sy maredona, ahitana