FAMANGIANA MARARY

Miarahaba antsika amin’ny anaran’ny Tompo,
Hanatanteraka famangiana marary isika rahampitso Alarobia 28 Febroary:
– Ny marary: Atoa RAKOTOARY Olivier (Loholona/Vokovoko Manga)
– Fotoana amin’ny famangiana: Eo amin’ny Hopitaly Mpitsabo mikambana, amin’ny 12 ora sy sasany atoandro.
Manentana antsika rehetra.
Mirary

FAMANGIANA MARARY

Miarahaba antsika amin’ny anaran’ny Tompo,
Hanatanteraka famangiana marary (ao amin’ny Girard et Robic, p. 309) isika rahampitso Alakamisy 18 Janoary:
– Ny Marary: Mme Domoina vadin’Atoa Heriniaina (Mpiandry sady Mpikambana STK)
-Fotoana: @ 12 ora sy sasany eny an-toerana
Manentana

Ezaka Famitana ny Akany Fanampiny

« Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian’ny fony avy, tsy amin’ny alahelo, na amin’ny faneriterena; fa ny mpanome amin’ny fifaliana no tian’Andriamanitra. » IIKor.9, 7

Famangiana Fahoriana

Ilazana tsika mpianakavin’ny Finoana fa hanatanteraka famangiana amin’ny fahoriana ny Fiangonana rahampitso Alakamisy 08 JONA
– Ny nodimandry: Itpkl RANDRIAMBELOMANANA Modeste (anadahin-dRamatoa RAHARIMANANA Lucille, Mpandray, Mikambana VFL)
-Fotoana amin’ny famangiana: eto am-piangonana, amin’ny 2 ora tolakandro, handeha ho eny Amboaroy …