Ezaka Ambohimanjaka

Fiangonana FJKM Ambohimanjaka
Fiangonana FJKM Ambohimanjaka

50 andro 4 ora 32 minitra 26 segondra sisa dia migadona ny fotoan-dehibe ho Fanokanana ny Fiangonana FJKM Ambohimanjaka ! Ezaka notanterahan’ny mpanakavin’ny Finoana eto amin’ny Fiangonana FJKM Tranovato Ambatonakanga.

VAOVAO FARANY

Efa vita tanteraka ny lalotra …

Ireo Vaovao sy Antso maika

Vaovao voaray ny Alakamisy 23/06/2016

Ilazana isika mpianakavin’ny Finoana fa nodimandry ny Rafozan’i Atoa Randrianoelisaona Fetra, Diakona ao amin’ny Faritra faharoa. Ny fandevenana dia efa tontosa fa ny Fiangonana kosa dia hamangy ny Fianakaviana ny 23/06/2016 ao Antsakaviro, ny fotoana …

TAMBATRA : 20 taona nijoroana

« Ray o! Misaotra Anao aho » Jao.11,41

Ny Sampana Sekoly Alahady, Ny Rantsana Taninketsa « TAMBATRA », dia hankalaza an’Andriamanitra noho ny faha-20 taona nijoroany teto anivon’ny Fitandremana, koa dia faly manasa ny mpianakavin’ny finoana hiara-hiombom-bavaka aminy ao anatin’ny fanompoampivavahana ny Alahady faha …

Iray volan’ny Sampana Vokovoko manga

“Efa niniana aho fa hitandrina ny fitsipikao marina, Aza avela hanapaka ahy izay mety ho faharatsiana” (Sal 119, 106a sy 138b)

Ny volana Jona dia natokan’ny FitandremanaFJKM Tranovato Ambatonakanga, ho iray volan’ny Sampana Vokovoko Manga (SVM), koa indro ampatsiahivina amintsika …

Hafatra Pentekosta 2016

HAFATRA PENTEKOSTA 2016

Henoy indray maka indray ny Fanahy.

Araraoty ny Pentekosta mba hifampaherezantsika. Mbola mibahana eto amin’ny firenentsika ny tsi-finoana, tsy fihainoana ny fahamarinana dia ny fahamarinan’Andriamanitra na dia misy aza ny Fiangonana manambara izany amin’ny fomba maro samihafa. …