logo FJKM

Takelaka Vaovao Web TV
 • Ambatonakanga
 • Fifohazana
 • S.L.K
 • S.T.K
 • SAMPATI
 • Sekoly Alahady
 • Synodam-paritany
 • Tolotr’asa : Sekretera Mpandraharaha

  Tolotr’asa : Sekretera Mpandraharaha

  Tolotr’asa : Sekretera Mpandraharaha

  Handray olona iray hiantsoroka ny asan’ny Sekretera Mpandraharaha ny Fiangonana, noho ny fahabangan’izany toerana izany. Mpandray ny Fanasan’ny Tompo, 21-40 taona, manana ny maripahaizana Bacc +, mahafolaka tsara ny asa amin’ny “micro ordinateur” (word, excel, access, sns.) no tsanganan’olona ilaina amin’izany. Izay liana amin’izany asa eto amin’ny Fiangonana izany, dia aoka handefa ny taratasy fangatahan’asa, […]

  Litorjia Alahady 25 janoary 2015- Fandraisana ny Katekomena « Andiany AMBOARA »

  Litorjia Alahady 25 janoary 2015- Fandraisana ny Katekomena « Andiany AMBOARA »

  Litorjia Alahady 25 janoary 2015- Fandraisana ny Katekomena « Andiany AMBOARA »

  FANAVAOZANA NY LISITRY NY MPANDRAY NY FANASAN’NY TOMPO     Taom-panavaozana manerana ny sahan’ny FJKM ity taona 2015 ity. Ho tanterahina any amin’ny volana JONA any ho any ny fifidianana ny Diakona hiasa mandritra ny taom-piasana 2015-2019. Ialohavana fanavaozana ny lisitry ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo isam-pitandremana izany, araka ny Fotodalana FJKM. Koa ampiomanina isika kristiana rehetra, […]

  Litorjia alahady 11 janoary 2015: Alahadin’ny SLK Ambatonakanga

  Litorjia alahady 11 janoary 2015: Alahadin’ny SLK Ambatonakanga

  Litorjia alahady 11 janoary 2015: Alahadin’ny SLK Ambatonakanga

  « Ianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra velona.» (Mat. 16,16b)   Io no fanekem-pinoana fototra, anekena an’i Jesoa ho Ilay Kristy, Tompo sy Mpamonjy an’izao rehetra izao. Io no amboaran-teny izay hamonjena an’i Petera sy hanandratana azy ho mpihazona ny fanalahidin’ny fanjakan’ny lanitra. Hoy ny Soratra Masina hoe: “Amin’ny fo no inoana hahazoana fahamarinana, ary amin’ny vava no […]

  Litorjia Alahady 05 janoary 2015 : EPIFANIA – Alahadin’ny taom-baovao

  Litorjia Alahady 05 janoary 2015 : EPIFANIA – Alahadin’ny taom-baovao

  Litorjia Alahady 05 janoary 2015 : EPIFANIA – Alahadin’ny taom-baovao

  “FOTOTRY NY FINOANTSIKA NY TOMPO” « Izaho no voalohany, ary Izaho no farany; ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho.» (Isa. 44,6b) Izany teny fanomezan-toky izany no atolotr’Andriamanitra antsika amin’izao Epifania sy Taombaovao 2015 izao ! Andriamanitra, Ilay hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay, Andriamanitra, Ilay Tompon’ny tantara. Mampiseho ny hery sy ny fahefan’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra izany, […]

  Litorjia alahady 28 desambra 2014 : Alahadin’ny fiantsoana (SEFALA)

  Litorjia alahady 28 desambra 2014 : Alahadin’ny fiantsoana (SEFALA)

  Litorjia alahady 28 desambra 2014 : Alahadin’ny fiantsoana (SEFALA)

  « Hataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninoany? Ary hataony ahoana no fino izay Olona tsy reny? Ary hataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory? » (Romana 10:14) Efa an-taonany maromaro izao no nampijoroana teto anivon’ny sahan’ny FJKM ny sehatra fandalinana sy fampianaram-pinoana ho an’ny laika. Misy karazany roa izany seham-pandalinana izany dia ny SETELA […]

  Mpitandrina : +261 (0)20 22 240 50 -- +261 (0)32 07 611 15 -- +261 (0)33 02 240 50
  Fandraharahana : +261 (0)20 22 222 75